torsdag, januari 18

Läroplanen och värdegrunden

I onsdags var jag på en föreläsning på min kulturresa. Föreläsaren hette Tom Gullberg. Han talade mycket om läroplanen för skolan och dess värdegrund. Läroplanen är som en spegelbild av samtiden påstod han. Det är därför som den måste uppdateras med jämna mellanrum för att hela tiden hålla sig aktuell med samhällets utveckling. Värdegrunden däremot byggde på samhällets uppfattning om vilka värderingar och värden som skolan skall förmedla. Personligen tycker jag det låter ganska svårt att peka ut vad samhällets uppfattning i dessa frågor är eftersom samhället består av så många olika individer som tycker olika saker. Kanske vilar värdegrunden helt enkelt på vad några personer i läroplansstyrelsen anser vara fina och värdefulla tankar som man bör följa, kanske vilar den på FN's dokument för mänskliga rättigheter. Nåjo, hur som helst så tycker jag också att det är bra med en värdegrund, och att skolans värdegrund är bra att följa, även om jag inte nödvändigtvis förstår dess uppkomst och fundament.

Denna värdegrunds mål för fostran och värderingar skall också konkretiseras i undervisningen. Det kan göras på olika sätt. Man kan till exempel alltid bära med sig dessa värderingar och försöka förmedla dem i allt man undervisar om, och inte bara ta fram dem till exempel under en enda temavecka i året. Det går faktiskt att behandla alla människor som lika värda under alla lektionspass. Det är något eftersträvansvärt!

1 kommentarer:

Kulturläraren sa...

Det är spännande och roligt att ta del av vad du skriver. Ditt rikssvenska perspektiv tillför allas resa en dimension som hjälper oss att få syn på vår finlandssvenska verklighet. Kulturresan handlar väldigt långt om att få syn på det förgivet tagna.

hälsar,
Ria, Sebastian och Mårten