onsdag, januari 24

Värdegrund och temaområden

Idag på vår resa stannade vi till på en station där vi hade en givande diskussion om värdegrundsproblematik i skolan och hur man kan inkludera temaområden i skolans undervisning på olika sätt. Vi satt i små grupper och diskuterade olika case som vi hade funderat på. Vi diskuterade bland annat hur man gör när elever med annan religiös bakgrund än den kristna kommer till en skola där man till exempel har morgonsamlingar med kristna budskap och sånger. Ska man exkludera dem, eller försöka inkludera dem på något sätt? Å ena sidan vill man ju att alla ska få vara med, men å andra sidan vill man inte förkasta sin egen kultur med dess traditioner heller. Skolan ska ju trots allt vara för alla. Frågan är svår och jag har ingen bra lösning på problemet. Man får helt enkelt göra sitt bästa och samtala med berörda elever och föräldrar hur man ska göra på den skola man arbetar på.

Vi diskuterade också om det här med keps och slöja. Kan man förbjuda keps samtidigt som man tillåter slöja? Att bära keps hör ju till vår kultur, men är kanske inte lika sammanknippat med kristendomen som slöjan är till islam. Ändock är keps något som många tycker om att bära och som kan vara nära förknippat med deras personlighet, precis som slöjan. Hm, hur ska man göra?

Vi talade också om hur man kan ta med temaområdena i undervisningen på olika sätt. I vår grupp kom vi fram till att man kunde använda sig utav en metod som kallas storyline. Vi tänkte oss att man använder sig utav ett rollspel i klassen som får hålla på en tid, där eleverna själva får agera politiker och representera olika samhällsgrupper och yrken. Sedan håller man val och har valdebatter och kampanjer. Och till slut avslutar man hela historian med en riksdagsfest eller liknande. På detta sätt får eleverna lära sig mycket om hur vår kultur och vår demokrati fungerar genom att ta reda på mycket själv. Samtidigt kan man bjuda in föräldrar som får berätta om sina yrken (men man kanske ska undvika vissa yrken i de lägre årskurserna, som till exempel barnmorskor) och kanske till och med någon lokal politiker som kan förklara vad man gör som politiker.

Det var mycket intressant och givande att diskutera detta på denna station. Nu hör jag visst att tåget går igång och resan fortsätter. Så vi hörs vid nästa stopp! Tjillevippen!

0 kommentarer: