onsdag, januari 31

Dagens stopp - Interkulturell medvetenhet

Idag hade vi ett väldigt intressant och givande pass som handlar om interkulturell medvetenhet. Det hela handlar om hur vi interagerar mellan olika kulturer, vad en kultur är, och om man är slav under sin kultur. Det roligaste var dock när vi hade ett slags rollspel där vi delade in oss i två olika folkgrupper och spelade kortspel i olika rum. I ena rummet, där jag var, skulle vi vara trevliga och snälla, kalla den äldste för Herr, och spela mest för gemenskapens skull, och inte för att vinna. I det andra rummet spelade man som så att man skulle roffa åt sig kort, fuska, och väsnas mycket om någon fuskade. Det var helt olika stämning grupperna emellan. Sedan satte vi igång och spelade i våra grupper. Efter ett tag valde vi en medlem ur varje grupp och skickade över till den andra gruppen, och utan att någon berättade reglerna som de spelade med, och vilket sätt att föra sig på som man hade där, skulle den nya personen ändå spela med dem.

Detta rollspel kan man sedan jämföra med hur det är för någon, från till exempel Afrika, att komma till Norden. Här följer man andra regler och normer än man gör i Afrika, och man ser på livet på ett annat sätt. Alla dessa osynliga regler måste man som afrikan sedan lära sig att agera mot när man kommer hit. Det är inte så lätt, och man kanske inte heller vill följa dessa regler som ibland kan gå emot allt man någonsin lärt sig. Jag tror det här kan vara en nyttig övning för många och det väcker tankar om multikultur som man annars inte skulle funderat på.

Vad en kultur är kan vara svårt att svara helt kort på. Det finns subkulturer, regionala kulturer och bakteriekulturer. Det finns kulturer i kulturer. Man kan se kulturer som isberg, man ser bara toppen. Eller så kan man se kulturer som gula lökar, de består av många lager. Personligen tillhör jag den svenska kulturen, den norrländska kulturen, den västerländska kulturen och säkert en massa trevliga små subkulturer som till exempel vinterbadarkulturen i Munsala. :) Att byta kultur kan vara svårt, och kanske även omöjligt, men jag tror det är viktigt att man kan se på sin egen kultur från ett utifrånperspektiv, och se vad som är speciellt med sin egen kultur. För att få denna blick på sin egen kultur tror jag att det bästa sättet är att vistas i en annan kultur, olik den egna. På så sätt får man en större blick för var skillnaderna kulturerna emellan ligger. Man kan jämföra det med språk, man förstår bättre hur svenskan fungerar om man studerat spanska, finska, eller engelska. Om man förstår sitt eget ursprung och kultur, är det också lättare att interagera med någon som har en annan bakgrund tror jag. Kulturmedvetenhet berikar!

0 kommentarer: