tisdag, januari 16

Möte med det okända - Diskussion om kultur och identitet

Idag hade vi ett till stopp på vår resa. På denna anhalt förde vi en diskussion om kultur och identitet, med fokus på den finlandssvenska kulturen. Kommer den att överleva, och vilka hot finns mot den? Vi fick läsa en artikel var som vi sedan refererade och diskuterade kring. Själv hade jag läst om Bettina Sågboms åsikter i frågan, och hon tyckte själv att det inte fanns några hot mot den finlandssvenska kulturen så länge finlandssvenska föräldrar talar svenska med sina barn. Hon tyckte även att man ska vara stolt över sin bakgrund som finlandssvensk för att stärka identiteten som det. Det talades också mycket om vad som egentligen är finlandssvenskt, och bland annat nämndes vid ett flertal tillfällen Lucia som något väldigt kulturspecifikt. Men samtidigt väcktes frågor kring detta fenomen om vad som skulle hända om en mormor från någon finsk by skulle anmäla sin helfinska dotterdotter till Finlands Lucia. Det skulle antagligen bli rabalder i svenskfinland tror jag.

För mig som är rikssvensk så blir ju frågeställningarna kanske inte lika brännande som för en finlandssvensk. Jag har ju alltid levt i majoritetsmiljöer, med bara svensktalande, fram till förra sommaren. Jag börjar dock så smått förstå hur det är att leva i minoritetsställning ju mer jag vistas i detta land. I denna landsända som kallas Österbotten är det dock helt andra förutsättningar än i Nyland att få använda sitt modersmål närhelst man vill. Självklart vill ju även jag att det finlandssvenska även ska finnas kvar i framtiden och inte tyna ut och försvinna ju mer tiden går. Jag tror dock inte att det är någon fara ännu på ett tag att det skulle bli så. Jag tror att så länge finlandssvenskarna har mycket rättigheter att utöva sitt modersmål och även möjligheter att göra det så kommer det inte att försvinna på mycket länge. Förhoppningsvis kanske det växer och blir större också!

2 kommentarer:

Kasper Nyberg, pseodonym Erkki Nordenskiöld sa...

Fina kommentarer, som en "utomstående" har du kunnat observera vår minoritetsställning med objektiva ögon och märkt det väsentliga. Kanske vi inte är på väg att "dö ut" utan snarare kommer vår ställning att bli ännu mera attraktiv och intressant

Ulrika sa...

Först av allt: - Vilken fin blogg du har gjort! Sen, vilken intressant diskussion ni har gjort idag. Det är alltid lite av ett dilemma det här med att hålla på sina rättigheter för oss finlandssvenskar. Samtidigt som vi finalndssvenskar borde prata svenska i t.ex. affärerna för att stärka vår "ställning", så byter vi också gärna till finska för att få öva mera på vår finska, för att få bättre betjäning eller för att det bara skall gå snabbare. Naturligtvis är det mycket mera komplicerat än så här. Att diskuter är alltid en början.